Spread the love


Net als de klassieke stillevens brengt Living Tables (Tableaux Vivants) momentopnames van beweeglijkheden. Het probeert een dynamiek te vatten en weer te geven in een stilstaand beeld, op verschillende manieren.

Aan de schrijftafel worden, in de vorm van teksten en essays, korte analyses gemaakt van uiteenlopende hedendaagse veranderingen en gebeurtenissen. Zo zijn er de virusverhalen die het leven onder de coronamaatregelen bespreekt, maar evengoed een liefdesbrief aan West-Vlaanderen of een uiteenzetting van wat groeipijnen.

Op de tekentafel liggen collages van gedigitaliseerde krantenknipsels.

Teksten en collage’s gemaakt door Broos Claerhout.