Digitalisering moet in DNA van jeugdwerk

Het jeugdwerk straalt in zijn diversiteit. Van klassieke jeugdbewegingen en het lokale jeugdhuis tot doelgroepspecifiek jeugdwelzijnswerk. Van gezellig koken en praten, tot avontuurlijke kampen, sterrenhemels en donkere bossen. Jeugdwerk heeft een stevige stam en vertakt in allerlei richtingen.

Laten we meer bruggen verbranden, pleidooi voor assertief sociaal werk

De job van sociaal werker is er een vol tegenstellingen. Afstand-nabijheid, rationeel-emotioneel, individueel-collectief, om er maar enkele te noemen. Sociaal werkers schipperen en mediëren. Mensen aan de ene kant van de rivier, beleidsmakers aan de andere. We bouwen bruggen in een vaak mistige en grijze zone.